>KNIHY>Cestovní ruch

Cestovní ruch

Ing. Alena Lochmannová

Učebnice věnující se problematice cestovního ruchu. Studijní materiál je vhodný např. pro školy s RVP:

65-42-M/02 Cestovní ruch

65-42-M/01 Hotelnictví

65-41-L/01 Gastronomie

SKLADOM > 100 ks
Viac informácií

Výuka pokrývá tato témata:

1. Cestovní ruch a jeho úloha v moderní společnosti: Co je cestovní ruch / Historický vývoj cestovního ruchu / Klasifikace cestovního ruchu / Specifika současného cestovního ruchu / Ekonomické aspekty cestovního ruchu / Faktory ovlivňující cestovní ruch

2. Typologie cestovního ruchu: Základní formy cestovního ruchu / Specifické formy cestovního ruchu

3. Cestovní kanceláře a cestovní agentury: Formy distribuce produktu / Základní pojmy z oblasti subjektů poskytujících služby cestovního ruchu / Cestovní kanceláře a jejich rozdělení / Cestovní agentury / Zájezd

4. Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu: Informace v cestovním ruchu / Typologie účastníků cestovního ruchu ve smyslu získávání informací / Využití ICT v cestovním ruchu v současnosti / Turistická informační centra / Využití ICT v ubytovacím a stravovacím zařízení / Využití ICT v dopravě / Rezervační systémy

5. Dopravní procesy v cestovním ruchu: Podstata dopravy / Služby dopravy

6. Ubytovací služby v cestovním ruchu: Smysl poskytování ubytovací služby / Historie poskytování ubytovacích služeb / Základní pojmy z oblasti problematiky ubytovacích služeb / Ubytovací jednotka / Další služby ubytovacího zařízení / Prostory ubytovacího zařízení / Kategorizace ubytovacích zařízení / Specifická hotelová zařízení / Rozdělení ubytovacích úseků hotelu podle funkcí / Další služby ubytovacího zařízení / Faktory ovlivňující standard služeb ubytovacích zařízení

7. Stravovací služby v cestovním ruchu: Význam a poslání stravovacích služeb / Rozčlenění stravovacích služeb / Materiálně-technické podmínky stravovacích služeb / Kategorizace hostinských zařízení / Systém obsluhy ve stravovacích zařízeních / Rychlé občerstvení a jeho formy / Zážitková gastronomie

8. Průvodcovské a animační služby: Vymezení osoby průvodce / Historie průvodcovské činnosti / Právní úprava průvodcovské činnosti / Význam průvodcovské činnosti v cestovním ruchu / Základní kategorie průvodcovské činnosti / Osobnost a role průvodce / Vzdělávání průvodců / Příprava průvodce cestovního ruchu / Druhy přípravy průvodce / Animace a animační služby

9. Destinační management: Vymezení problematiky managementu v oblasti cestovního ruchu / Historický vývoj destinačních strategií / Destinační management v současnosti

10. Marketing cestovního ruchu: Potřeba uplatnění marketingu v oblasti cestovního ruchu / Marketingový mix služeb v cestovním ruchu / Segmentace na trhu cestovního ruchu

11. Služby pasových a celních orgánů: Volný pohyb občanů členských zemí EU / Cestovní doklady / Celní kontrola / Devizová kontrola / Směnárenská činnost

12. Mezinárodní turismus: Podstata pojmu mezinárodní turismus / Rozvoj turismu v kontextu světové ekonomiky / Turismus jako světový fenomén / Subjekty mezinárodního turismu / Regiony světového turismu


Učivo témat je doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie vzniku a vývoje turismu a cestovního ruchu.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice je jako studijní materiál vhodná např. pro školy se studijními obory spadajícími pod RVP: Cestovní ruch, Hotelnictví, Gastronomie apod.


Publikace je celobarevná; ve špičkové kvalitě grafického zpracování a tisku.

Parametry
Autor: Ing. Alena Lochmannová
Barevnost: Barevná
Datum vydání: 1.9.2015
Formát: A4
Počet stran: 112
Vazba: Brožovaná
Vydání: 1
AutorIng. Alena Lochmannová
BarevnostBarevná
Datum vydání1.9.2015
FormátA4
Počet stran112
VazbaBrožovaná
Vydání1

Ostatní s tímto titulem také koupili

Cestovní ruch
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"2","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te povolenie na vykonanie po\u017eadovanej oper\u00e1cie. Overte \u010di je va\u0161a prihl\u00e1senia st\u00e1le akt\u00edvny a svoje pr\u00edstupov\u00e9 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"\u00c1no","ne":"Nie","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"\u010eal\u0161\u00ed","hledat":"h\u013eada\u0165"}
https://www.computermedia.sk/
https://www.computermedia.sk/cestovni-ruch?h=
Počas minút dôjde k vášmu automatickému odhlásenie zo systému. Potrebujete viac času?
Z dôvodu dlho trvajúcej nečinnosti ste bol automaticky odhlásený zo systému
Registrácia nového užívateľa